Welkom Producten Bestellen Fotogallerij Geschiedenis Routebeschrijving Contact
 
 
   
 

Onverdoofbare Ondernemersgeest

 
 

Het wandbord met een diameter van 29 centimeter met gekartelde rand in blauw met bloemmotieven in de rand, laat een portret zien van de oprichter van de firma, de heer J.A.A. Hoogeveen. Het wandbord is vervaardigd door de Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. De achterzijde van het bord in penseel een fles een J en T ineen, Delft en een inscriptie: J.A.A. Hoogeveen, oprichter der firma Hoogeveen & Co. Het wandbord dateert van 15 juni 1920 en is een van de drie wandborden uit een serie. Het tweede bord laat een portret zien van J.A. Franses, de stille vennoot van de firma en het derde wandbord draagt alleen de tekst “De firma J. Hoogeveen & Co aangeboden door het personeel”.

Jacobes Adrianes Antonius (Jaques) Hoogeveen (1867-1943)
Ondernemer in ijzerwaren

   
 
Jaques Hoogeveen werd geboren op 25 juni 1867 als zoon van Marcus. J.M.A.L. Hoogeveen en Johanna E.W. Trousset. Marcus Hoogeveen was van beroep commissionair. Jacques Hoogeveen was bijna 28 jaar oud toen hij het bedrijf op 15 juni 1895 begon, maar had wel de nodige ervaring in het vak. Hij had namelijk al een tijd gewerkt bij de bekende ijzerhandel Rouppe van der Voort in Den Haag.

Financieel werd Hoogeveen de eerste tijd tot 1921 bijgestaan door een stille vennoot. Dit was J.A. Franses. De naam Franses was geen onbekende in Den Haag. Al in 1768 had Leonardus Franses, smid van beroep, in de Korte Koediefstraat “eene siersmederij”. Aan de Korte Poten bevond zich de winkel van deze firma. Rond 1895 werd de firma Franses geleid door G.A. en L.C. Franses. J.A. Franses was hun broer. Ondanks de Eerste Wereldoorlog en de economische crisis van de jaren dertig blijft het bedrijf groeien. Rond 1930 wordt een filiaal geopend aan de Rijswijkseweg. Hiervoor nam Hoogeveen een bestaande ijzerwinkel over. De eigenaar van deze winkel kon het financieel niet redden en had onder meer een schuld bij de firma Hoogeveen. Bij de overname vond een vereffening plaats. In de jaren zestig wordt dit filiaal omgebouwd tot een van de eerste zelfbedieningswinkels van zijn soort in Den Haag. Vanuit dit filiaal werd veel gedaan aan de publiciteit voor de firma. Men stond niet alleen op vakbeurzen, maar ook op de Damesbeurs. Daar had de firma de zogenaamde ‘herenhoek’ ingericht. Hier werd ondermeer gereedschap en andere waar gedemonstreerd. Een slim idee en zeer gewaardeerd door de heren die met hun dames de damesbeurs bezochten.

De firma had onder de leiding van Jaques Hoogeveen een vrij groot personeelsbestand. Er was een procuratiehouder, een boekhouder, een inkoper, diverse magazijnbedienden, vier winkelbedienden, twee koetsiers en twee buitenvertegenwoordigers. Deze twee bezochten de grote klanten van Hoogeveen zoals de NS, Philips, DSM en Hoogovens. Tijdens de twee wereldoorlogen komt de handel nagenoeg stil te staan. Leveranciers in binnen- en buitenland moeten het laten afweten vanwege een tekort aan grondstoffen. Niet alleen tijdens maar ook na de Eerste Wereldoorlog was ijzer een schaars goed. De hoeveelheden ijzer werden van overheidswege toegewezen aan afnemers. Die wilden echter vaak niet al het ijzer in één keer afnemen. Hoogeveen had hier al snel iets op gevonden. Bij de firma kon men ook kleinere hoeveelheden afnemen. Voor het resterende deel kreeg men dan tegoedbonnen. Hiertoe had Hoogeveen een soort bankbiljetten laten drukken met zijn eigen portret en handtekening er op. Op deze bankbiljetten, die in verschillende coupures gedrukt waren, stond een bepaald aantal kilo ijzer aangegeven. Natuurlijk konden deze biljetten alleen bij Hoogeveen worden ingeleverd!
 
         
  Als in 1943 Jaques Hoogeveen overlijdt, zetten zijn twee zoons (mijnheer Piet en mijnheer Kees) het bedrijf voort en loodsten het door de laatste jaren van de oorlog.
Na de oorlog volgt de wederopbouw van het land. Piet en Kees Hoogeveen hadden de taken van het bedrijf naar eigen interesse verdeeld. Zo gaf Piet leiding aan de verkoop en aan de bouwafdeling. Piet was de kunstzinnige van de twee; hij tekent graag (op veel van de overgebleven voorraadkaarten staan zijn tekeningen van bijvoorbeeld moeren en bouten) en maakt eigen ontwerpen voor bouwbeslag. Hij onderhoudt zelf de contacten met de aannemers en architecten van grote projecten zoals het Provinciehuis, Ziekenhuis Bloemendaal en het hoofdkantoor van SHELL, waar zijn bouwbeslag is toegepast. Kees Hoogeveen was als werktuigbouwkundige meer geïnteresseerd in motoren.
   
         
 

Het bedrijf haakt steeds weer in op nieuwe ontwikkelingen in de techniek en neemt vaak het voortouw in de introductie ervan. Een goed voorbeeld hiervan is de toepassing van propaangas als energiebron voor loodgietergereedschap en de komst van elektrisch gereedschap. De naam van Hoogeveen werd in de wijde omgeving verbonden met degelijkheid en kwaliteit. Slogans als “Hoogeveen en kwaliteit zijn synoniem” en “Prijs vergeet men, kwaliteit nooit” waren geen loze kreten.

Het personeel dat bij Hoogeveen werkte en nog werkt heeft een bijzondere band met het bedrijf. Sommige hebben een zeer lang diensverband tot wel 65 jaar toe! Het geeft aan dat werken bij Hoogeveen iets bijzonders is. Het bedrijf had voor het personeel ook een eigen tijdschrift Het Aambeeld genaamd. Hierin kwamen allerlei nieuwtjes aan bod op het vakgebied. In de jaren zestig had het bedrijf ook zijn eigen voetbalelftal. Er werd gespeeld in shirts met reclame van J.A.P.-motoren.

Als men een bezoek brengt aan de winkel en het pakhuis van de firma Hoogeveen heeft men het gevoel terug te stappen in de tijd en wel naar 1895; aan de inrichting is niets of weinig veranderd. De beschrijving van dit bedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat geeft aan dat dit alleen maar schijn is!

J. Hoogeveen & Co

De feiten

 • 1895 Jacobus Adrianus Antonius (Jaques) Hoogeveen start op 15 juni groothandel in: ijzerwaren, gereedschappen enz., stoom-, gas-, en waterleidingartikelen en huishoudelijke benodigdheden. Het bedrijf werd gevestigd aan de Veenkade 16-17.
 • 1901 Het pand naast de winkel wordt gesloopt. Nieuw pakhuis, architect W.B. van Liefland, in Art Nouveaustijl.
 • 1930 Overname ijzerhandel op de Rijswijkseweg en vestigt hier een filiaal.
 • 1943 J.A.A. Hoogeveen overlijdt op 7 januari 1943. Zijn twee zoons, P.J.A.M. Hoogeveen (Piet) en C.B.M.A. Hoogeveen (Kees), zetten het bedrijf samen voort.
 • 1968 Filiaal Rijswijkseweg omgebouwd tot zelfbedieningszaak. In dit zelfde jaar overlijdt Piet Hoogeveen.
 • 1971 Het familiebedrijf wordt een Besloten Vennootschap: J. Hoogeveen & Co. BV. De doelstelling van het bedrijf werd ook hiermee gewijzigd en aangepast aan de tijd: Optreden als groothandel in Appendages, Fittings en Pijpen voor Gas-, Water,- Stoom,- Afvoer,- Centrale verwarmings,- en Sanitaire Installaties, Gereedschappen en Bevestigingsmaterialen.
 • 1974 Kees Hoogeveen overlijdt, Zijn zoon, C.J.M. Hoogeveen, zet het bedrijf voort.
 • 1987 In verband met stadsvernieuwing filiaal Rijswijkseweg gesloten. Een nieuw filiaal wordt gevestigd in Zoetermeer aan de Galvanistraat.
 • 1995 Viering honderdjarig bestaan van het bedrijf. Het predikaat Hofleverancier toegekend.


Producten
IJzerwaren, gereedschappen enz., stoom- gas- en waterleidingartikelen, huishoudelijke benodigdheden.

 • 1895 Jacobus Adrianus Antonius (Jaques) Hoogeveen start op 15 juni groothandel in: ijzerwaren, gereedschappen enz., stoom-, gas-, en waterleidingartikelen en huishoudelijke benodigdheden. Het bedrijf werd gevestigd aan de Veenkade 16-17.
 • Gedurende meer dan honderd jaar levert de firma alles wat een loodgieter of installateur voor centrale verwarming gebruikt aan materiaal en gereedschap
 • Het pijpwerk staat nog altijd in het achterste gedeelte van het pakhuis, rechtop tegen de muur
 • Alleen-importeur van Robin Hood verwarmingsketels, Electric rubber slangen, Jubilee wormschroefslangklemmen, Jaehne dieselmotoren en Ospraymo en Dobbins sproeiwerktuigen
 • Vele agentschappen zoals Dikkers appendages en Lips sloten